ติดต่อเรา

โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต32

เลขที่ 76 หมู่ 17 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
โทรศัพท์/โทรสาร 044-193416
https://www.facebook.com/MuangKaePhit/

 

Cresta Facebook Messenger