ตอบกลับไปยัง: can doxycycline and clindamycin be taken together