ประกาศโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เรื่อง การจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

Spread the love

ประกาศโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม
เรื่อง การจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

 📣  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 📣  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

Designed by Freepik

You may also like...

Cresta Facebook Messenger