การขับเคลื่อนจริยธรรม

แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเสริมสร้างมาตรฐานางจริยธรรมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

Spread the love
ปิดความเห็น บน แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเสริมสร้างมาตรฐานางจริยธรรมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา