ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ห้องเรียนทั่วไป) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

Spread the love

ประกาศโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ห้องเรียนทั่วไป) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 >> https://forms.gle/JfZ86g15vG45gQpH7
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 >> https://forms.gle/anQuDsmpS3nbV45o6
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 >> https://docs.google.com/…/1KSxmLKyez8-LpLe6nN-OKIMkxf…/edit…
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 >> https://docs.google.com/…/1sMGfISbrYPFlnssxNG6cKtwnRY…/edit…

ปิดความเห็น บน ประกาศโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ห้องเรียนทั่วไป) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓