ประกาศโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี-การเงิน และพัสดุ, ครูอัตราจ้างปฏิบัติการสอนวิชาภาษาไทยและธุรการ (ประเภทจ้างเหมาบริการ)

Spread the love

You may also like...

Cresta Facebook Messenger