กลุ่มงานบริหารบุคล,  ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ชาวต่างประเทศ) ตำแหน่ง ครูผู้สอน

Spread the love

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ปิดความเห็น บน ประกาศโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ชาวต่างประเทศ) ตำแหน่ง ครูผู้สอน