กลุ่มงานบริหารบุคล,  ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เรื่อง ระเบียบโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม “ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2566”

Spread the love
ปิดความเห็น บน ประกาศโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เรื่อง ระเบียบโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม “ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2566”