กลุ่มงานบริหารบุคล,  ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง,  ข่าวประชาสัมพันธ์,  ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน

Spread the love

ปิดความเห็น บน ประกาศโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน