Monthly Archive: พฤศจิกายน 2019

0

ประกาศโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

0

โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 โรงเ...