วันพฤหัส , ตุลาคม 21 2021
Home / กลุ่มงานบริหารวิชาการ

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

ประกาศโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เรื่อง การจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

ประกาศโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เรื่อง การจัดห้องเรีย …

Read More »

กำหนดการมอบตัว/รายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป/ห้อเรียนพิเศษ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว/รายงานตัว ช …

Read More »