Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

0

ประกาศโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

0

ประกาศ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

0

ประกาศโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ห้องเรียนทั่วไป) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เรื่อ...

0

ประกาศโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน