Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน

ประกาศโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน

โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม รณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 2566 “ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ”

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนเมื...

ประกาศโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ชาวต่างประเทศ) ตำแหน่ง ครูผู้สอน

ประกาศโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ชาวต่างประเทศ) ตำแหน่ง ครูผู้สอน

ดาวน์โหลดใบสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร