รอบรั้วแสด-ดำ

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.32 กลุ่ม 4

Spread the love

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 กลุ่ม 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 ตุลาคม ณ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม อ.คูเมือง จ.บุรีรีมย์ โดยโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดศรีสะเกษ ดังต่อไปนี้

1. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
2. การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
3. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
4. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
5. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
6. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3
7. การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
8. การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
9. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
10. การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
11. การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
12. การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
13. การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
14. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
15. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
16. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
17. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ดูผลการแข่งขันทั้งหมด

ปิดความเห็น บน ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.32 กลุ่ม 4