โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

Spread the love

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม โดยนายกาญจนพงษ์  ตราชู ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน

ภาพการมอบรางวัล https://photos.app.goo.gl/5Rr1n4xoQyYUz6HM9

 

You may also like...

Cresta Facebook Messenger