รายงานผลการดำเนินกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ปีงบประมาณ 2565

Spread the love