ติดต่อเรา

Spread the love

โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
เลขที่ 76 หมู่ 17 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
โทรศัพท์/โทรสาร 044-193416
อีเมล : muangkae@mpkbr.ac.th

https://www.facebook.com/MuangKaePhit/