วันอังคาร , กันยายน 21 2021
Breaking News
Home / กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 
นางสาวแสงจันทร์  สุขจิต
ครู  ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายไชยสิทธิ์  ผาเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุจิตรา  เสวียงชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนิตยา  อาจพลไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
น.ส.กุสุมาลย์  ชมโคกกรวด
ครู  ชำนาญการพิเศษ
นายวรายุทธ  แก้วประทุม
ครู ชำนาญการ
น.ส.วิไลวัลย์  มาน้ำเที่ยง
ครู ชำนาญการ
นายธนากร  โยยรัมย์
ครู
น.ส.เอื้องอุมา  โยสาจันทร์
ครู
นายจักรพงษ์  จิไธสง
ครู
นางโชติรส  น้อยรักษา
ครู
Cresta Facebook Messenger