กลุ่มงานบริหารวิชาการ,  ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการเรียนปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2

Spread the love

นักเรียนและผู้ปกครองสามารถตรวจสอบผลการเรียนโดยใช้เลขประจำตัวนักเรียน และเลขประจำตัวประชาชนนักเรียนผ่านทางเว็บไซต์ >>> https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/security/signin.aspx

ปิดความเห็น บน ประกาศผลการเรียนปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2