กลุ่มงานบริหารบุคล,  ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี-การเงิน และพัสดุ, ครูอัตราจ้างปฏิบัติการสอนวิชาภาษาไทยและธุรการ (ประเภทจ้างเหมาบริการ)

Spread the love
ปิดความเห็น บน ประกาศโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี-การเงิน และพัสดุ, ครูอัตราจ้างปฏิบัติการสอนวิชาภาษาไทยและธุรการ (ประเภทจ้างเหมาบริการ)