ประกาศโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ชาวต่างประเทศ) ตำแหน่ง ครูผู้สอน

Spread the love

You may also like...

Cresta Facebook Messenger