การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

Spread the love

รายงานการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม ครั้งที่ 1/2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม ครั้งที่ 2/2565