Category: กลุ่มงานบริหารบุคล

ประกาศโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน

ประกาศโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ชาวต่างประเทศ) ตำแหน่ง ครูผู้สอน

ประกาศโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ชาวต่างประเทศ) ตำแหน่ง ครูผู้สอน

ดาวน์โหลดใบสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร

ประกาศโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี-การเงิน และพัสดุ, ครูอัตราจ้างปฏิบัติการสอนวิชาภาษาไทยและธุรการ (ประเภทจ้างเหมาบริการ)